FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.
niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od
1. Umowy sprzedaży następujących rzeczy:
2. Umowy dostawy następujących rzeczy:
3. Umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy
4. O świadczenie następującej usługi:
Naciskając "Wyślij", wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zgadzasz się z polityką prywatności.
Made on
Tilda